นักสองล้อ กำหนดมาตรการคุ้มครอง โควิด-19 เข้มข้น สแกนคิวอาร์โค้ดตรวจตรารายชื่อเพื่อลดการสัมผัส นักกีฬา-เจ้าหน้าที่ บันทึกไทม์ไลน์ย้อนหลัง 14 วัน

นักสองล้อ “สองล้อ” …