สองล้อเตรียมตัว เป็นการแข่งขันแบบปิดไม่มีคนดูเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตรูปแบบ New Normal

สองล้อเตรียมตัว บีช จุฑาธ…