สู่เวทียุโรป พรสวรรค์ชาวออสเตรเลียวัย 20 ปีเปิดตัวในฤดูกาลแรกที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติด้วยการเปิดตัว

สู่เวทียุโรป ใช้เวลาหลายป…