เป็นไปตามมาตรฐาน “ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี” การันตีพร้อมเต็มกำลัง ร่วมจัดสองล้อ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”

เป็นไปตามมาตรฐาน จังหวัดป…