อังคาร. ส.ค. 16th, 2022
ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

ศึกบีเอ็มเอ็กซ์ สองล้อ จัดอบรมพัฒนาช่างจักรยาน

ศึกบีเอ็มเอ็กซ์ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักร ยานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬา จักรยานฯ มีนโยบายพัฒนา บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง นอกเหนือไป
จากการพัฒนา นักกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ และก้าวไปสู่ ระดับอาชีพ ในช่วงต้นปี ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณจาก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ทางการกีฬา ผู้ฝึกสอน
กีฬาจักรยาน ประเภทเสือภูเขา หลักสูตร 2021 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้
จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏว่ามีกระแส ตอบรับที่ดีมาก ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ นำความรู้ไปถ่าย ทอดให้นักกีฬา
ในสังกัดสโมสรของตัวเอง เพื่อพัฒนาฝีมือ และสร้างผลงานในการ แข่งขันรายการต่าง ๆ

ได้อย่างน่าพอใจ “สองล้อ” เตรียมจัดอบรมอบ รมพัฒนาช่างจักรยาน หลักสูตร ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ครบ
ทุกประเภท “ถนน-ลู่-เสือภูเขา-บีเอ็มเอ็กซ์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีช่างจาก สโมสรสมาชิก 30 คน
เข้ารับการอบรม “เสธ.หมึก” มั่นใจผู้ที่ผ่านการ อบรมจะนำความรู้ความ สามารถไปใช้กับ สโมสรต่าง ๆ
เป็นการพัฒนาวง การกีฬาจักรยานของ ไทยให้ก้าวหน้า หรือไปหารายได้เสริม

โดยหลังจบการอบรม สามารถไปปฏิบัติ งานแรกได้ทันที ในศึกจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. ที่สนามเสมอกัน เซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการต่อ ไปที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดขึ้นก็คือ โครงการอบรม
พัฒนาช่างจักรยาน หลักสูตร ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

จะเป็นการอบรมรมช่าง ครบทุกประเภท ประกอบด้วย ประเภทถนน, ลู่, เสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ โดย
มีช่างจากสโมสรสมาชิก และทีมที่ส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของสมาคมฯ จำนวน 30
คน เข้ารับการอบรม ส่วนวิทยากร 3 คน ได้แก่ ร.ต.อ.ณัฐพล จีบถาวร, นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง
และ นายจีรพล ปัทมินทร์ ซึ่งทั้ง 3 ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

คนผ่านการอบรมหลัก สูตรช่างจักรยานของสหพันธ์ จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) หรือ มาแล้วหากอยู่
ในสถานการณ์ปกติ สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะเชิญวิทยากรชาวต่างชาติ ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
หรือ ยูซีไอ มาให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทำให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรชาวต่างชาติเดินทางมาได้ ดังนั้นสมาคมฯ ดูบอลสด

จึงใช้วิทยากรชาวไทย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ช่างจักรยานของ ยูซีไอ มาเรียบร้อยแล้ว

โดยการอบรมจะแยก เป็นสถานีต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถของ วิทยากรแต่ละคน เช่น ร.ต.อ.
ณัฐพล จะให้ความรู้การซ่อมจักร ยานประเภทถนนและลู่ นายสุระพงษ์ จะให้ความรู้การซ่อมจักรยาน
ประเภทเสือภูเขา และ นายจีรพล จะให้ความรู้การซ่อมจักร ยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมก็จะหมุนเวียนไปตามสถานีต่าง ๆ จนครบทุกประเภท พลเอกเดชา กล่าว พลเอกเดชา

กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการอบรมครั้งต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดขึ้นคือ การอบรมพัฒนา
ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ หลักสูตร ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2564
ที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการอบรมทั้ง 3 โครงการ ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

ซึ่งสมาคมฯ มั่นใจว่าผู้ที่ผ่านการอบรมทุกโครง การจะนำความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาวงการกีฬา
จักรยานของไทยให้ก้าว หน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต นายกสองล้อไทย กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่เข้ารับ
การอบรมทั้ง 30 คน จะต้องอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เต็มเวลา 100% โดยไม่มีการ
ลาหรือขาด รวมทั้งมีการสอบปากเปล่า สอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับคือการนำความ รู้ไปทำหน้าที่ช่างประจำสโมสร ประจำทีม
ต่าง ๆ หรือเป็นช่างประจำหมู่บ้าน ประจำชุมชน เป็นการหารายได้ พิเศษเสริมอีกทางหนึ่ง ที่
สำคัญสามารถนำไปปฏิบัติงานแรกได้ทันที ในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ศึกบีเอ็มเอ็กซ์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 สนามที่ 2 ในรูปแบบชีวิต
วิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน ที่สนามเสมอกัน เซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะจัดต่อเนื่อง
หลังจากการอบรม อนึ่ง นักปั่นที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 สนามที่ 2 เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ | กีฬาจักรยาน

 

By admins