อังคาร. ส.ค. 16th, 2022
จักรยานได้เฮ

จักรยานได้เฮ จัดแข่ง 2รายการในประเทศและนานาชาติ

จักรยานได้เฮ พลเอกเดชา กล่าวว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เข้าไปชี้แจงมาตรการต่าง ๆ ในคู่มือทั้ง 2 ฉบับ
ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความ มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล และได้ผ่าน การพิจารณาเรียบร้อย
แล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม พลเอกณัฐพล

ได้นำเสนอต่อไป ยังที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานโดย
มีการพิจารณากิจกรรม ที่สมควรได้รับความ เห็นชอบให้ดำเนินการ ปรากฏว่า ศบค. ได้เห็นชอบ ให้การแข่งขัน
จักรยานระดับ ชิงแชมป์ประเทศไทย และระดับนานาชาติ สามารถดำเนินการ จัดการแข่งขันได้ ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ไปถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามที่สมาคมฯ

จักรยานได้เฮ

ได้นำเสนอ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา จักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมรา
ชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคม กีฬาจักรยานฯ ได้จัดทำคู่มือ มาตรการจัดการแข่งขัน จักรยานทั้งระดับ
ชิงแชมป์ประเทศไทย และระดับนานาชาติ เสนอไปยังศูนย์ บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

เพื่อขอความ เห็นชอบจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.คู่มือการจัดการแข่งขัน จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 (ระบบปิดไม่มีผู้ชม) และคู่มือการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากรทางการ
กีฬา 2.คู่มือการจัดการแข่ง ขันกีฬาจักรยาน ระดับนานาชาติ ชีวิตวิถีใหม่ ในการจัดจักรยานทางไกลนานา
ชาติเฉลิมพระเกียรติรายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021 ดูบอลสด

และจักรยานประเภท ลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2021 นายกสองล้อไทย

กล่าวต่อไปว่า ในการนี้สมาคม กีฬาจักรยานฯ จึงเตรียมดำเนินการจัด การแข่งขันตามโปรแกรม ที่กำหนดเอา
ไว้แล้ว โดยจะประเดิมศักราช ด้วยการแข่งขันจักรยาน ประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
“ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 25645 สนามที่ 1 ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ซึ่งสมาคมฯ จะเปิดให้นักกีฬา
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ

สำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน ที่เดินทางมาจากจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องตรวจหา
เชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาแข่งขัน และแนบเอกสารการตรวจที่มีผลเป็น
ลบ มากับใบสมัครด้วย“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า ในส่วนของการแข่งขันระดับนานาชาติ สมาคมกีฬาจักรยานฯ
ก็เดินหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน จักรยาน

ทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน เส้นทางในจังหวัดสงขลา
-พัทลุง-ตรัง-สตูล-ปัตตานี รวมทั้งการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “แทร็ค เอเชีย คัพ
2021” ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งตอนนี้มีทีมต่างชาติ ตอบรับมาร่วม แข่งขันเป็นจำนวนมาก

จักรยานได้เฮ

แต่ทั้งนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติทุกคน จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในโรงแรม
ที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกรวมทั้งทำประกันโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 3
ล้านบาทเศษ)หลังจากนี้ ฝ่ายเทคนิคของสมาคม กีฬาจักรยานฯ จะตระเวนเดินทางไป ประชุมร่วมกับผู้ว่าราช
การจังหวัด และหัวหน้าหน่วย งานราชการ ของจังหวัดต่าง ๆ จักรยานได้เฮ

ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันจักรยาน ทุกรายการที่สมาคมฯ เตรียมไปดำเนิน การจัดแข่งขัน เพื่อหารือ
ถึงมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของสมาคมฯ ที่ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจาก ศบค.
เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงมาตรการพิเศษ ของแต่ละจังหวัดว่าจะ ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด พลเอกเดชา กล่าว รับมือศึกบีเอ็มเอ็กซ์ | กีฬาจักรยาน

By admins