อังคาร. ส.ค. 16th, 2022
การจัดการแข่งขัน

การจัดการแข่งขัน นายณัฐวุฒิ เรืองเวช รองผู้ว่าการ กกท.

การจัดการแข่งขัน ได้ชี้แจงว่า กกท. วางแผนการผ่อนปรนด้านกีฬาเอาไว้ 3 ประเภท คือ

 1. การฝึกซ้อม,
 2. การแข่งขันที่มีระบบควบคุมหรือระบบปิด,
 3. การแข่งขันที่ใกล้เคียงกับความจริง

โดยในด้านการจัดการแข่งขันก็แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 1. กีฬาที่มีความเสี่ยงน้อย จะให้เริ่มแข่งขันได้ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. นี้,
 2. กีฬาที่มีความเสี่ยงปานกลาง จะเริ่มจัดแข่งขันได้ในเดือน ก.ค.
 3. กีฬาที่มีความเสี่ยงสูง เริ่มจัดแข่งขันได้ในเดือน ส.ค.

ส่วนการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้เริ่มจัดการแข่งขันในเดือน ต.ค. ให้แข่งขันแบบมีระบบควบคุม หรือแบบปิด ไม่มีคนดู แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามสถานการณ์

นอกจากนี้ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผุ้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานคณะทำงาน ได้กำชับมาว่า การจัดแข่งขันกีฬาต้องยึดมาตรการหลัก 5 ข้อ อย่างเคร่งครัด นักปั่นในสายฝุ่น

ประกอบด้วย

 1. มีการตรวจวัดไข้ และทำความสะอาดสถานที่,
 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า,
 3. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร,
 4. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์,
 5. งดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก

นายกสองล้อไทย กล่าวว่า ล่าสุด สมาคม กีฬาจักรยานฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการแข่งขันจักรยานประเภทต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ต้องเน้นจัดแข่งขันเฉพาะประเภทบุคคล

ไม่จัดประเภททีม ไม่มีการปะทะกัน สมาคมฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบ นิวนอร์มัล เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้ทำหนังสือพร้อมแนบเอกสารแผนการจัดการแข่งขันที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่

แล้ว ส่งมอบให้ นายณัฐวุฒิ รองผู้ว่าการ กกท. และ นายแพทย์จักรรัฐ เลขาธิการคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายฯ เพื่อพิจารณาก่อนจะนำเสนอไปยังคณะทำงานชุดใหญ่ รวมทั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ต่อไป

การจัดการแข่งขัน

สำหรับแผนการแข่งขันต่าง ๆ ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ

ได้ปรับปรุงใหม่ ให้เป็นแบบ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

 1. การแข่งขันระดับภายในประเทศ ประกอบด้วย ประเภทลู่, ถนน และ เสือภูเขา ที่มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
 2. การแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ การแข่งขันระดับภายในประเทศ ที่มีความเสี่ยงน้อย

ประกอบด้วย การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนส์สิรกิติ์” ประจำปี 2563 จะจัดแข่งขันเฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น มี 5 ประเภท ได้แก่ กีฬาจักรยาน

 1. ไทม์ไทรอัลบุคคล,  
 2. เปอร์ซูตบุคคล,
 3. ไทม์ไทรอัล 200 เมตร บุคคล,
 4. ไตรคลอโรอะซิติก สปรินท์ บุคคล,
 5. สปรินท์ บุคคล

ซึ่งการแข่งขันทั้ง 5 รายการที่จะจัดขึ้นนั้น จะมีการรักษาระยะห่างของนักกีฬา และไม่มีปะทะกัน ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดการแข่งขันจำนวน 4 สนาม ดังนี้

 1. สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย.63,
 2. สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.63,
 3. สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.63
 4. สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 63 ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก

การแข่งขันจักรประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล”

และการแข่งขันจักรยาน ประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาจักรยานฯ กำหนดจัดการแข่งขันสนามที่ 3 ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. ดูบอลสด

โดยจักรยานถนนจะจัดแข่งขัน เฉพาะประเภทไทม์ไทรอัล (บุคคล) ปล่อยตัวนักกีฬาครั้งละ 1 คน เว้นระยะห่างกันคนละ 1 นาที ส่วนจักรยานเสือภูเขา ประเภทดาวน์ฮิล จะปล่อยตัวทีละคน เว้นระยะห่างกันคนละ 1 นาที ประเภทครอสคันทรี่ (บุคคล) แข่งในรูปแบบไทม์ไทรอัล ปล่อยตัวทีละคน เว้นระยะห่างกันคนละ 1 นาที

By admins