แอปหมอชนะ

แอปหมอชนะ เพื่อที่จะสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงได้

แอปหมอชนะ พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า จริงๆ แล้ว สมาคมกีฬาจักรยานฯ เสนอแนวทางการ อบรมอบรม
ผู้ฝึกสอนกีฬา จักรยานประเภทเสือภูเขา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านแอปพลิเคชันซูม ไปยังสหพันธ์จักร
ยานนานาชาติ (ยูซีไอ) เพื่อดำเนินการตามกำหนดเดิม แต่เนื่องจากการอบรมต้อง มีการฝึกภาคปฏิบัติ
ทั้งในด้านเทคนิค การขี่จักรยานเสือภูเขา และการพัฒนากล้ามเนื้อด้วย การใช้เวตเทรนนิ่ง

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนา ผู้ฝึกสอนและการอบรมทางไกลผ่านระบบ ซูมไม่สามารถตอบสนองวัตถุ
ประสงค์ได้เต็มที่ ยูซีไอ และสมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงจำเป็นต้องตัดสิน ใจเลื่อนออกไป ก่อนนับตั้งแต่
วิกฤติการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สมาคมกีฬา
จักรยานฯ ทดลองนำเอาระบบสาร สนเทศทางไกลมา ใช้งานกับส่วนต่างๆ ที่สามารถทำได้

ไม่ว่าจะเป็นการ ประชุมประจำสัปดาห์ การประชุมร่วมกับสตาฟฟ์โค้ช เพื่อติดตามความคืบหน้าและพัฒนา
การในการฝึกซ้อมของ นักกีฬาจักรยานที่เก็บตัวฝึก ซ้อมในโครงการต่างๆ ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ การ
ฝึกซ้อมด้วยสมาร์ทเทรนเนอร์ และวัตไบค์ในโครงการปั่นในบ้าน ต้านโควิด ซึ่งทุกภาคส่วนก็มีความรู้
ความเข้าใจและความ ชำนาญในการใช้งานระบบต่างๆ มากขึ้น”

แอปหมอชนะ

พลเอกเดชา กล่าวเสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า ในปี 2564 สมาคมฯ ก็จะยกระดับการ ใช้เทคโนโลยีสื่อ
สารทางไกลมาใช้ ในการดำเนินกิจกรรม ของสมาคมฯ ให้ครอบคลุมใน ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเตรียมความพร้อมของ นักกีฬาจักรยานที่อยู่ในโครงการ สำคัญทั้งโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น, การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

จะเป็นเจ้าภาพปลายปี 2564 ต่อเนื่องไปจนถึง การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่หางโจว
ประเทศจีน ในปี 2565สองล้อ” ยกระดับการประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของผู้ตัดสินทั่วประเทศ
ด้วยแอปพลิเคชันซูม ภายใต้มาตรการป้อง กันการแพร่ระบาด “โควิด-19” อย่างเคร่งครัด ด้าน
“เสธ.หมึก” เผยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ดูบอลสด

ไม่เคยหยุดพัฒนาบุคลากร แม้เจออุปสรรคต่างๆ มากมาย

เพื่อเป็นการทบทวนกฎกติกาใหม่ๆ จาก “ยูซีไอ” และให้ผู้ตัดสินก้าวตาม ให้ทันสถานการณ์ของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ตัดสิน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ดาวน์โหลดแอป
พลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อให้สามารถติด ตามข้อมูลได้ อีกทั้งเป็นการดูแล และป้องกันตนเองจากการ
ระบาดของ “โควิด-19” พลเอกเดชา กล่าวว่า แอปหมอชนะ

นอกจากนี้การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมด้านอื่นๆ ของ
สมาคมฯ ที่จะต้องปรับ หรือเลื่อนออกไปก่อน โดยในเดือนมกราคมนี้ยังมี การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักร
ยานประเภทเสือภูเขา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24
มกราคม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ต้องเลื่อนออกไป โดยไม่มีกำหนดเช่นเดียวกัน

โดยกำหนดการต่างๆ ที่เลื่อนออกไปนั้น สมาคมฯ อยู่ระหว่างการ พิจารณาว่าจะดำเนินการที่ไหนอย่าง
ไร ประการสำคัญจะต้องคำนึงถึง มาตรการด้านสาธารณสุข ของรัฐบาลเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัย
แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน ตลอดจนประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงผล
กระทบที่จะมีต่อกำหนดการ ในปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2564

ของสมาคมกีฬา จักรยานฯอย่างไรก็ตาม การดำเนินการบางกิจกรรม ที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสื่อ
สารทางไกลมาใช้ได้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็จะเดินหน้าต่อไป เพื่อไม่ให้กระบวน การพัฒนาของ
สมาคมฯ ชะงักงันมากไปกว่านี้ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แอปหมอชนะ

โดยจะเริ่มทดลองกับ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของชมรมผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬา
สถาน ก็จะเลื่อนไปเป็น วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม เวลา 13.30 น. โดยใช้ระบบ การประชุมออน
ไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม เป็นโครงการนำร่อง” แอปหมอชนะ

นายกสองล้อ กล่าวนายกสองล้อไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของชมรมผู้
ตัดสินในครั้งนี้ นอกจากเป็นการทบ ทวนกฎกติกาใหม่ๆ แล้ว สมาคมกีฬาจักรยานฯ ยังได้มอบน
โยบายให้ผู้ตัดสินทุกคนดาวน์ โหลดแอปพลิเคลชัน “หมอชนะ” ลงในโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน
เพื่อที่จะสามารถติดตาม ข้อมูลการเดินทาง หรือการเข้าไปอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงได้

อีกทั้งเป็นการดูแลและ ป้องกันตนเองจากการ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงนักกี
ฬาทีมชาติ และเจ้าหน้า ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ทุกคน ก็จะต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” ด้วยเช่นกัน เป็นการสนองนโยบาย ของรัฐบาลในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19. กระตุ้นเศรษฐกิจไทย กีฬาจักรยาน

By admins