เลื่อนศึกสองล้อ

เลื่อนศึกสองล้อ ปททสนาม1ที่จังหวัดสงขลาสาเหตุโควิด19มีความรุนแรงต่อเนื่อง

เลื่อนศึกสองล้อ สาเหตุเพราะการแพร่ระบาดของโควิด19ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องพร้อมทั้งยกเลิกการแถลงข่าวชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2564ในวันที่7ม.ค.64

เลื่อนศึกสองล้อ

เลื่อนศึกสองล้อ ที่โรงแรม โกลเด้น ทิลิป ซอฟเฟอรีน ขณะที่ ศึกบีเอ็ม เอ็กซ์ สนามแรก และการอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬา จักรยานเสือภูเขา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงมีการจัด ตามกำหนดเดิม เนื่องจากได้ลง ทะบียนกับ “ยูซีไอ” เอาไว้แล้ว

ด้าน “เสธ. หมึก” ยืนยัน สมาคมกีฬาจักรยานฯ วางมาตรการ ป้องกัน “โควิด- 19” อย่าง เข้มงวด เพื่อ ความปลอดภัย สูงสุดกับผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคน

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม กีฬา จักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตาม
ที่สมาคม กีฬาจักรยาน แห่ง ประเทศไทย ฯ ร่วมกับจังหวัด สงขลากำหนด จัดการแข่งขัน จักรยาน ประเภท
ถนน ชิงแชมป์ประเทศ ไทย ชิงถ้วย พระราช ทาน” คิงส์ภูมิพล”

และจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย พระ ราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2564 สนามที่1 ระหว่างวันที่ 15-17มกราคม 2564 นั้น มี ความ จำเป็น ต้องเลื่อน การแข่งขัน ออกไปก่อน เนื่องจากปัญหา การแพร่ ระบาด ไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ยังคงมี ความรุนแรง ต่อเนื่อง กีฬาจักรยาน

พลเอกเดชา กล่าวว่า การ ตัดสินใจเลื่อน การแข่งขัน ออกไป ดังกล่าว เนื่องจาก ทางจังหวัดสงขลา โดยการ ตัดสินใจของ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่า ราชการจังหวัด สงขลาในฐานะ ประธาน คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดสงขลา เลื่อนศึกสองล้อ

และผู้กำกับการ บริหาร ราชการ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน จังหวัดสงขลา ในการ ออกมาตรการ ควบคุม โรคติดต่อ ไวรัส โควิด-19 ทำให้ ไม่สามารถ ดำเนินการ จัดการ แข่งขันได้ เนื่องจาก จะไป ขัดกับคำสั่งที่ ออกมา แม้ว่า ทางผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงชมรม จักรยานจังหวัด สงขลาได้ พยายาม ร่วมมือ ร่วมใจ กันเตรียม ความพร้อมใน ด้านต่าง ๆ จนมี ความพร้อมไม่ น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตาม ดูบอลสด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เลื่อนศึกสองล้อ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ โดยเฉพาะผม มี การ ประสานงานกับ ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัด ตลอดเวลา และ มีกำหนดที่จะ หารือเพื่อ เตรียมการขั้น สุดท้าย รับการ แข่งขันที่ จะมีขึ้น ทันทีที่ วันหยุดเทศกาล ส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่

สิ้นสุดลง โดย นัดประชุมทุก ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ในวันที่ 4มกราคม 2564 ที่ศาลากลาง จังหวัด สงขลา และกำหนดจะ แถลงข่าวจัดการ แข่งขัน จักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2564 ของสมาคมกีฬาจักรยานฯใน วันที่ 7มกราคม

ก่อนที่จะมีการ แข่งขันสนาม แรกในวันที่ 15มกราคม แต่ ด้วยความ จำเป็นด้าน สถานการณ์ ซึ่ง ทั้งทาง
จังหวัด และทาง สมาคมฯ คำนึง ถึงความ ปลอดภัย ของทุก ฝ่าย ไม่ว่าจะ เป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ประชาชนใน พื้นที่ เลื่อนศึกสองล้อ

ก็ทำให้ มีความ จำเป็นที่ จะต้อง งดจัด กิจกรรม ไปก่อน ส่วนจะ ไปกำหนด ลงวัน เวลาใดนั้น ก็ จะต้อง พิจารณา ร่วมกันต่อไป” พลเอกเดชา กล่าว ประชุมผู้ตัดสิน

นายกสองล้อ ไทย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การเลื่อน กำหนดการ แข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย
สนามที่1 และการแถลงข่าวจัดการแข่งขัน ของทางสมาคม กีฬาจักรยานฯ ออกไป ไม่ส่งผล กระทบกับ
กิจกรรมอื่นของ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ใน เดือนมกราคม 2564

ซึ่งสมาคมฯ กำหนดจัดการ อบรมผู้ฝึกสอน กีฬาจักรยาน เสือภูเขา ระดับชาติขั้น พื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-24
มกราคม2564 และการแข่งขัน จักรยานบีเอ็ม เอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง ถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ระหว่างวันที่ 30-31มกราคม 2564

ทั้งสองรายการที่ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากทั้งสอง กิจกรรมมีความ เกี่ยวเนื่องใน ระดับนานาชาติ โดยการ
อบรม จักรยานเสือภูเขา จะใช้ วิทยากรและ หลักสูตรของ สหพันธ์จักรยาน นานาชาติ (ยูซีไอ) ดำเนินการ ใน
ระบบการ เรียนการสอน ผ่านระบบ ออนไลน์

ในขณะที่การ แข่งขันจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ชิง แชมป์ประเทศไทย ได้ลงทะเบียนเป็น การแข่งขัน นานาชาติ ระดับ C1 เอาไว้แล้ว