พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022
ทีมจักรยานบริเตนใหญ่

ทีมจักรยานบริเตนใหญ่ นักปั่นอายุน้อยที่มีแนวโน้มมากที่สุด

ทีมจักรยานบริเตนใหญ่ ในทีม ปั่นจักร ยานบริ เตนใหญ่ ถูกกำ หนดให้ เข้าร่วม ทัวร์เสมือน จริงของ ทัวร์หญิง วี ซีรี่ย์ ซึ่งจะ จัดขึ้น ระหว่าง

วันที่ 17-19 มิถุ นายน หกคน จากทีม ความอด ทนอา วุโส หญิงของ สถาบัน ปั่นจักร ยานบริ ติชจะ แข่งขันกันเป็น ทีมที่ สาม มารีนเฮดแลนด์

ซึ่ง เป็นตัว แทนของ ทีมปั่นจักร ยานบริ เตนและ ทีมบีส ในการ แข่งขันซับใน สีของ ทีมสหราช อาณา จักรปั่น จะเป็น เมแกน

บาร์คเกอร์, เจนนี่ ฮอล และ แอนนา โดเชอร์ตี้ ในขณะที่ เอมิลี่ ชาร์ป ผู้ชนะ การแข่ง ขันทด สอบครั้ง แรกเมื่อ สัปดาห์ ที่แล้ว

ทีมจักรยานบริเตนใหญ่

พร้อมกับ เอลล่า บาร์นเวลล์ และ แอนนา แชกลีย์ จะขี่

ในทั้ง สามด่าน ของการ แข่งขัน เสมือนจริง เอ็มม่า ทร็อตต์โค้ช อาวุ โสฝ่าย หญิงของ สถาบัน การศึก ษาอา วุโส กล่าวว่า“ ทุก ๆ ปี

นับตั้ง แต่เริ่ม ต้นทัวร์ ผู้หญิง ได้แข่ง ขันครั้ง สำคัญ ในปฏิ ทินของเรา โอกาส ที่การ แข่งขัน เสนอให้ แก่นัก ปั่นสถา บันของ เรานั้น

ไม่มี ที่สิ้น สุดไม่ น้อยเพราะ พวกเขา ได้แข่ง ขันกับ จักรยาน หญิงที่ ดีที่ สุดในโลก “ ฉันดี ใจมาก ที่ทีม ยังคง ได้รับ โอกาส นี้แม้ ว่าจะ เป็น

ความ จริงและ มันเป็น การเพิ่ม ที่แท้ จริงไม่เพียง แต่สำ หรับนัก ปั่นของ เราเท่านั้น แต่สำ หรับการขี่ ของผู้ หญิงโดย ทั่วไป กีฬาจักรยาน

แล้วการ แข่งขัน จะออก อากาศ ทางบี บีซี“ การล๊อค ดาวน์นั้น เป็นความ ท้าทาย สำหรับทีม – ตามที่ มีไว้ สำหรับ ทุกคน – แต่ฉัน

ภูมิ ใจที่ ได้เห็น ว่าผู้ ขับขี่ ทุกคน แสดงให้ เห็นถึง ความยืด หยุ่นและ ปรับตัว ให้เข้า กับวิ ธีการ ฝึกอบ รมแบบ ใหม่ได้ อย่างไร

เรายัง คงรัก ษาความ แข็งแกร่ง ของทีม อยู่ตลอด เวลา ด้วยการ โทรผ่าน วิดี โอและ เมื่อสัป ดาห์ที่ แล้วเรา ได้เข้า ร่วมโดย ลิซซี่ อาร์มิทสเตด ซึ่งแบ่ง ปันความ เข้าใจ และคำ แนะนำ ดูบอลสด

ที่มี ค่าจาก อาชีพ ของเธอ ฉันรู้ว่า ใช้เวลามากในการแข่งขันและมันจะให้แรงจูงใจพิเศษแก่พวกเขาในการแข่งในสัปดาห์หน้า จากมุมมองของโค้ชฉันแทบรอไม่ไหวที่จะดูว่าพวกเขาจะทำอย่างไรต่อ”

By admins