มิเชลตัม

มิเชลตัม เปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์ให้กับมานูเอลช่วงปี 2020

มิเชลตัม – สก็อตต์เปลี่ยนชื่อมิดเวย์ผ่านซีซันเป็น ‘มูลนิธิทีม มานูเอล’ 

มิเชลตัม หลังจาก ทำข้อ ตกลง กับสปอน เซอร์ชื่อใหม่ บริษัท แม่ การขี่ จักรยาน กรีนเอช ที่เข้าร่วม วันเวิลด์ทัวร์ ในปี 2012 ประกาศ การเปลี่ยน แปลงนี้ จะเกี่ยว ข้องกับ เสื้อใหม่ เมื่อดำ เนินการ ต่อการ แข่งขาย แลกเปลี่ยน สีดำ และสี เขียวมะ นาว

สำ หรับสี น้ำเงิน เข้มและ สีชม พูการ แถลงข่าว จากทีม กล่าวว่า ข้อตก ลงนี้ เป็นข้อ ตกลง“ ระยะยาว” เรียกมันว่า“ ข่าวต้อนรับ”

ในช่วง ที่สภาพ แวดล้อม ทางเศรษฐ กิจยาก ลำบาก ที่เกิด จากการ ระบาด ของโรค โคโร นาไวรัส เป็นองค์ กรที่ ไม่หวัง

ผลกำ ไรของ สเปนเปิด ตัวใน เดือนตุ ลาคม ปีนี้ เป้าหมาย ที่ระ บุไว้คือ“ เพื่อช่วย สร้างโลก ที่สนับ สนุนมาก ขึ้น” บริษัท ทีมจักรยานบริเตนใหญ่

ตั้งอยู่ ในกรา นาดา และดำ เนินการโดย ฟรานซาน ซิสโก ฮัสทาส และภรร ยาของเขา มาเรีย อากัสเทียน กอนซาเลส

เจอร์รี่ ไรอัน เจ้าของทีม กรีนเอส นักปั่น กล่าวว่า“ หลังจาก ช่วงเว ลาที่ ไม่มั่น คงและ ไม่แน่ นอนโดย เฉพาะอย่าง ยิ่งใน ช่วงหลาย เดือนที่ ผ่านมา เรารู้ สึกตื่น เต้นที่ ได้รับ การสนับ สนุนจาก ฟรานซาน ซิสโก ฮัสทาส และ เพื่อรับประกันอนาคตของเรา

ในปี 2021 เป็นต้นไป “ เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และค่านิยมของเราในฐานะทีมสำหรับคู่ค้าในมุมมอง แต่ความสำคัญของข้อตกลง

ระยะยาวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นไม่เพียง แต่ในวงการจักรยาน

และอุตสาหกรรมกีฬาเท่านั้น สุขภาพของโลกและภาวะเศรษฐกิจ“ ในฐานะองค์กรเรารู้สึกประทับใจกับเรื่องราวของ และรอคอยที่จะทำงาน

ร่วมกับโครงการที่มีน้ำใจดังกล่าวและทำส่วนของเราเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของพวกเขาในการช่วยสร้างโลกที่ให้การสนับสนุนมากขึ้น”

มิเชลตัม

นี่คือหัวหน้าทีมที่จะขี่แกรนด์ทัวร์ในปี 2020 

ในฤดู กาลปั่น จักรยานที่ ไม่คาดฝัน มากที่สุด ความคาดหวัง ในการแข่ง รถอาจจะ สูงขึ้นแทบ จะไม่ เมื่อปฏิทิน เวร์ดทัวร์ ดำเนิน

ต่อ ไปอีกครั้ง ผู้ขับขี่และ ทีมงาน จะมีแรง จูงใจมากกว่า ปกติเพื่อ ให้ได้ผล ลัพธ์โดยมีสัญ ญาสำ หรับการ ต่ออา ยุ กีฬาจักรยาน

และข้อ เสนอสปอน เซอร์จะอยู่ ในสมดุล แม้ว่าความ ไม่แน่นอน นี้อาจ ไม่เป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมกีฬาของเรา แต่ก็

ควรนำ เสนอการ แข่งที่ น่าอัศจรรย์ ทัวร์แกรนด์ จุดเริ่ม ต้นของ จีโรดีตาเลีย และการมาถึงของ บูเอลตาอาเอสปัญญา มาดริด

มักจะครอบคลุมสี่และครึ่งเดือน แต่ปีนี้พวกเขาทั้งหมดจะถูกบีบลงในระยะเวลา 71 วัน การหลบหนีสำหรับผู้ขับขี่และแฟน ๆ แต่ยังทำให้ดีอกดีใจด้วยเวลาเพียงสองเดือนกว่าจะเริ่มต้นการแข่งขัน ทัวร์ฝรั่งเศสแกรนด์ ทีมได้เริ่ม เปิดเผยทีม ของพวก เขา ดูบอลสด

สำ หรับแต่ละ การแข่ง ขันรอบ สามสัป ดาห์ดัง นั้นเราสา มารถรับ รู้ชื่อ ที่จะแข่ง ขันเพื่อ ชิงราง วัลที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดใน การขี่จักรยานในปีนี้ผู้ที่จะทำการดุ๊กดิ๊กในการประชุมสุดยอด

เสร็จสิ้นสำหรับเสื้อของผู้นำ อัปเดตเมื่อมีการประกาศผู้ขับขี่มากขึ้นต่อไปนี้คือผู้นำทีมในปัจจุบันที่คาดว่าจะเข้าร่วมในตูร์เดอฟรองซ์, จีโรดีตาเลีย และ บูเอลตาอาเอสปัญญา