พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022
ประชุมผู้ตัดสิน

ประชุมผู้ตัดสิน ด้านเสธ.หมึ เผยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ไม่เคยหยุดพัฒนาบุคลากร แม้เจออุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการทบทวนกฏกติกาใหม่ ๆ จาก “ยูซีไอ”

ประชุมผู้ตัดสิน

ประชุมผู้ตัดสิน และให้ผู้ตัดสิน ก้าวตามให้ทัน สถานการณ์ของ โลกที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา พร้อมทั้งกำชับ ให้ผู้ตัดสิน นักกีฬา และ เจ้าหน้าที่ทุกคน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อให้สามารถ ติดตามข้อมูลได้ อีกทั้งเป็นการ ดูแลและป้องกัน ตนเองจากการ ระบาดของ “โควิด-19”

เสธ.หมึก” พล เอกเดชา เหมกระศรี นายก สมาคมกีฬา
จักรยานแห่ง ประเทศไทย ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จาก มาตรการ ควบคุมการแพร่ ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด- 19 ระลอกใหม่ ที่กระจายไปทั่ว ประเทศ

อันส่งผลกระทบ ต่อเนื่องจนทำ ให้สมาคมกีฬา จักรยานฯ ต้อง เลื่อนการแข่งขัน จักรยานใน ปฏิทิน 2 รายการ ใน เดือนมกราคม ได้แก่ การ แข่งขันจักรยาน ประเภทถนน และเสือภูเขา ชิง แชมป์ประเทศไทย ประชุมผู้ตัดสิน

ชิงถ้วย พระราชทานฯสนามที่1 ที่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15-17มกราคม และจักรยานบี เอ็มเอ็กซ์ ชิง แชมป์ประเทศ ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่1 ที่สนามเสมอกัน เซอร์กิต จังหวัด สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม ซึ่งต้องเลื่อน ออกไปอย่างไม่ มีกำหนด กีฬาจักรยาน

พลเอกเดชากล่าวว่านอกจากนี้

ประชุมผู้ตัดสิน

การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมด้าน อื่น ๆ ของ สมาคมฯ ที่จะต้องปรับหรือ เลื่อนออกไป ก่อน โดยใน เดือนมกราคมนี้ ยังมีการอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬา จักรยาน ประเภทเสือ ภูเขา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี2564

ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-24มกราคม ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ก็ ต้องเลื่อน ออกไปโดยไม่มี กำหนด เช่นเดียวกันโดย กำหนดการต่าง ๆ ที่เลื่อนออกไป นั้น สมา
คมฯ อยู่ ระหว่างการ พิจารณาว่าจะ ดำเนินการที่ไหน อย่างไร

ประการสำคัญ จะต้องคำนึงถึง มาตรการด้าน สาธารณสุขของ รัฐบาลเป็น สำคัญ เพื่อ ความปลอดภัย แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่า จะเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ ฝึกสอน ตลอดจน ประชาชนในแต่ ละพื้นที่ รวมไป ถึงผลกระทบที่ จะมีต่อ กำหนดการใน ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี2564 ของสมาคมกีฬา จักรยานฯ ดูบอลสด

“อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ บางกิจกรรมที่ สามารถ ประยุกต์เทคโนโลยี สื่อสารทางไกล มาใช้ได้ สมาคม
กีฬาจักรยานฯ ก็ จะเดินหน้า ต่อไป เพื่อไม่ให้ กระบวนการพัฒ นาของสมาคมฯ ชะงักงันมากไป กว่านี้ อีกทั้ง
เป็น การปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 อย่าง เคร่งครัด

โดยจะเริ่ม ทดลองกับการ ประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี2564 ของชมรม ผู้ตัดสิน สมาคม กีฬาจักรยาน แห่ง
ประเทศไทย ฯ ซึ่งเดิมกำหนด ไว้ในวันอาทิตย์ ที่9มกราคม ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลา กีฬาสถาน ก็จะ
เลื่อนไปเป็นวัน พฤหัสบดีที่ 14มกราคม เวลา 13.30 น. ประชุมผู้ตัดสิน

โดยใช้ระบบการ ประชุมออนไลน์ ผ่าน แอปพลิเคชั่นซูม (Zoom) เป็น โครงการนำ ร่อง” นายกสอง ล้อเจ้าของฉายา “หมึกไฟแรง (ปั่น) แซงทุก สนาม” กล่าว กิจกรรมสองล้อ

By admins