พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022
ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการชิงเหรียญทอง

ประกันอุบัติเหตุ เสธ.หมึก ปรับแผนแข่ง เตรียมความพร้อม รับศึกซีเกมส์ ที่เวียดนาม โดยยึดมาตรการ
หลักของ “ศบค.” และ กระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เผยการชิงชัย ประเภทถนน 3 ใน 5 สนาม
จะปรับเปลี่ยนจาก “อินไลน์เรซ” มาเป็น “ไคทีเรียม”

เพื่อให้สอดคล้อง กับโปรแกรมการ ชิงเหรียญทอง ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม พร้อมย้ำ เตือนนัก
ปั่นทุกคน จะต้องทำบัตร อนุญาตแข่งขัน ให้เรียบร้อยและ ทำประกันอุบัติเหตุ ทุกสนามด้วย

ด้าน “ดร.สาธิต ปิตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข รับเป็นประธานแถลง ข่าวจักรยานชิงแชมป์ ประเทศไทย
ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 ม.ค.64 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สมาคมฯ ไม่เคยนิ่งนอนใจใน
การป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การแข่งขันทุก รายการที่ สมาคมฯ จัดขึ้น จะมีมาตรการ ป้องกันอย่าง เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น สนามชิง
แชมป์ประเทศไทย หรือการแข่งขัน ระดับนากีฬาจักรยานนาชาติ อย่างการแข่งขัน จักรยานทางไกล

ประกันอุบัติเหตุ

“ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการชื่น ชมจากทุกฝ่าย ทั้งสหพันธ์ จักรยานนา นาชาติ
(ยูซีไอ) ที่ยกให้เป็น ต้นแบบของ การแข่งขันใน ทวีปเอเชีย หรือ มร.เฟรดเดอริค ชาน ประธานผู้ ตัดสิน
ชาวฮ่องกง และทีมไบค์เอด จากเยอรมนี ต่างก็ชื่นชมว่าสมาคมฯ

วางมาตรการ ป้องกันได้ดี มาก รวมไปถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ที่ได้มาชมการ แข่งขันด้วย
ตัวเอง ทั้งการแข่งขัน ในประเทศ และการแข่งขัน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2002” ซึ่ง ดร.สาธิต ได้กล่าวชื่น
ชมว่าเรามี มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโควิด-19 ดูบอลสด

สูงกว่าที่ ศบค. การแข่งขัน จักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 สมาคมฯ ได้ปรับ
โปรแกรมกา รแข่งขันให้สอดคล้อง กับการชิงเหรียญทอง ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม เป็น
เจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.- 2 ธ.ค.64

โดยจะปรับการ แข่งขันประเภท อินไลน์เรซ ในบางสนาม

ให้มาเป็นประเภท ไคทีเรียม สิ่งสำคัญที่สุด ที่สมาคมฯ ขอเน้นย้ำไป ยังนักกีฬา ทุกคนคือ ต้องทำบัตร
อนุญาต แข่งขัน หรือไลเซนส์ ประจำปี 2564 ให้เรียบร้อย เสียก่อน โดยสามารถลง ทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ประกันอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ใน การแข่งขันทุก ๆ สนามนักปั่นจะ ต้องทำประกัน อุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการ เกิดเหตุที่ไม่คาดคิด
หรืออุบัติเหตุ ในระหว่าง การแข่งขัน นักปั่นคนใดไม่ มีบัตรอนุญาตแข่งขัน และไม่มีหลักฐาน ในการทำประกัน
สมาคมฯ จะไม่อนุญาตให้ลง แข่งขันอย่างเด็ดขาด

เสธ.หมึก กล่าวย้ำ 2 ล้อเข้มนักปั่นต้อง มีประกันอุบัติเหตุ ก่อนแข่ง สำหรับสนามแรกนี้ การแข่งขันจักรยาน
ประเภทถนน โร้ดเรซ ที่กำหนดไว้ ให้เป็นการ แข่งขันแบบ ไครทีเรียม จะใช้เซอร์กิต เส้นทางบริเวณสนามติณ
สูลานนท์ และเลียบชาย หาดสมิหลา

ประกันอุบัติเหตุ

แหล่งท่องเที่ยว สำคัญของ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ต่อรอบ การดำเนิน การจัดการ แข่งขัน
จักรยาน ประเภทถนน และเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 ประจำปี 2564 ทางสมาคมฯ จะดำเนิน
การภายใต้มาตรการ ป้องกันการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกันอุบัติเหตุ

ของศูนย์บริหาร สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนกิจกรรม จักรยานเพื่อมวลชน ของสมาคมกี ฬาจักรยานฯ ในรอบปี 2564 จะเน้นไป ที่ความ
ปลอดภัยสูงสุด ประกันอุบัติเหตุ

ทั้งในด้านเทคนิค การแข่งขัน, มาตรการป้อง กันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และจะเพิ่ม เติม
เรื่องการทำประกัน อุบัติเหตุของผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างเข้มงวด กระหึ่มแน่ | กีฬาจักรยาน

By admins